TRA CỨU: Cập nhật thông tin sổ đỏ ngày 23.6.2021

Hàng trăm sổ đỏ đã được công ty SunLand cấp như cam kết trong hợp đồng. Sau đây là cập nhật thông tin sổ đỏ ngày 09/07/2021:

Danh sách sổ đỏ Nam Hòa Xuân ngày 9/7/2021
Danh sách sổ đỏ Nam Hòa Xuân ngày 9/7/2021

Nguồn: Đất Nền Hòa Xuân