Đối với đất chưa có sổ đỏ

Bạn cần ký hợp đồng đặt cọc ở Công Ty Cổ Phần Sunland. Sau đó, chờ đến thời gian như trong hợp đồng để được công chứng và làm thủ tục chuyển nhượng. Bạn cần chờ 15-20 ngày để nhận được sổ đỏ đứng tên mình.

4 BƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG

Thủ tục chuyển nhượng đơn giản chỉ với 4 bước đối với đất đã có sổ đỏ

B1: Đặt cọc

Bên mua đặt cọc 10% – 20% giá trị lo đất, Hai bên tiến hành làm hợp đồng đặt cọc

B2: Công chứng

Bên mua và bên bán đến văn phòng công chứng để sang tên sổ đỏ. Và thanh toán

B3: Sang tên

Bên mua đem sổ đỏ đến văn phòng một cửa Quận để làm thủ tục sang tên đổi sổ.

B4: Nhận sổ

Khoản 5 đến 15 ngày như đã hẹn, bên mua đến Quận để nhận sổ đỏ qua tên mình.