Bạn cần cung cấp thông tin về đất nền Hòa Xuân? Hay bất kỳ thắc mắc hay truy vấn nào khác? Vui lòng điền thông tin bên dưới để Passion Land hỗ trợ bạn sớm nhất:

Địa Chỉ

Lô 50 B2.51 Khu đô thị Nam Hòa Xuân Đà Nẵng

Số Điện Thoại

HOTLINE: 0988.92.26.85