Đâu là thời điểm tốt nhất để mua bất động sản Nam Hòa Xuân?

Đâu là thời điểm tốt nhất để mua bất động sản? Lựa chọn thời điểm để đầu tư bất động sản thuộc về chiến lược, kế hoạch và kinh nghiệm của từng nhà đầu tư. Nhưng đa số nhà đầu tư đều đồng ý rằng: “Thời điểm tốt nhất để mua

Khơi thông sông Cổ Cò: cơ hội để đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

Hiện trạng của sông Cổ Cò và quyết tâm khơi thông, cải tạo Với sự biến đổi của khí hậu và con người, nhiều đoạn sông Cổ Cò bị bồi đắp và vẫn chưa được khơi thông trong nhiều năm. Nhận thấy những vấn đề này, chính quyền thành phố Đà

Tại sao có nhiều người bị mất tiền khi đầu tư bất động sản 2019?

Tổng quan về thị trường bất động sản 2019 Thị trường bất động sản 2019 ở 3 thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh nhìn chung có sự chuyển biến tương đồng nhau về giá cả thị trường. Thị trường cao trào ở quý I và chững