Khơi thông sông Cổ Cò: cơ hội để đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng

Hiện trạng của sông Cổ Cò và quyết tâm khơi thông, cải tạo Với sự biến đổi của khí hậu và con người, nhiều đoạn sông Cổ Cò bị bồi đắp và vẫn chưa được khơi thông trong nhiều năm. Nhận thấy những vấn đề này, chính quyền thành phố Đà