Cập nhật tình hình bất động sản Hòa Xuân Đà Nẵng mùa dịch

Shophouse-NAm-Hoa-Xuan
Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng giảm Ngày 15/6 ghi nhận 9 ca mắc tại Đà Nẵng (không có ca cộng đồng). Tình hình dịch bênh Covid-19 được thành phố Đà Nẵng kiểm soát và khống chế tốt. Bởi những kinh nghiệm dập dịch trước đó. Người dân vẫn thực

Tình hình thị trường đất nền Hòa Xuân Đà Nẵng quý II và III năm 2020

Thị trường đất nền Đà Nẵng
Dự án đất nền Hòa Xuân và những dự án đất nền tại địa bàn Đà Nẵng vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh. Nhưng phầm trăm giảm giá tại mỗi dự án đất nền là khác nhau. Tại Đà Nẵng, dự án đất nền Hòa Xuân tạo được tiếng vang