Cập nhật tình hình bất động sản Hòa Xuân Đà Nẵng mùa dịch

Shophouse-NAm-Hoa-Xuan
Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng giảm Ngày 15/6 ghi nhận 9 ca mắc tại Đà Nẵng (không có ca cộng đồng). Tình hình dịch bênh Covid-19 được thành phố Đà Nẵng kiểm soát và khống chế tốt. Bởi những kinh nghiệm dập dịch trước đó. Người dân vẫn thực